in

Bir Lider Kimdir?

BİR LİDER KİMDİR?

lider

Bir lider, birine veya bir şeye, bir istikamete, özellikle ileriye doğru kılavuzluk eder. Bir yöne veya aşamaya getirir. İnsanların performans, faaliyet ve işlemlerini yönetir. Bir şeyin, örneğin bir yürüyüşün başını çeker. Birçok insan içinde o ilktir, ilkleri yaşar.

“ Liderlik, insanlara yapmak istemediklerini yaptırabilmek ve hatta bu deneyimden memnun olmalarını sağlayabilmek sanatıdır.”

EMEKLİ TUĞGENERAL LEWIS MACKENZIE

“Liderlik, insanları kendilerinden yapmaları beklenen şeye yöneltmek, onlara yön tayin etmek ve buna teşvikten ibarettir.”

LAURIER  LAPIERRE , BİR KANADALI YAZAR VE TV PROGRAMCISI

Bir Liderde Olması Gereken Özellikler

Kendini, değerlerini bilir. İnsanlarla iyi geçinir. Vizyon Sezilerine güvenir, duyarlıdır.Sözünün eridir. Riskten kaçmayıp girişimcilik ve sorumluluk yüklenir. Amacı belirleyip motive, teşvik eder.

Doğru kişilerle ortaklık kurmaya özen gösterir. Başkalarınıda, çalışanlarını gibi, gözetir ve işine çevresine şevkle bağlanır.Çalışanları takdir eder. Dikkatlilik ve ayrıntılara özen gösterme  üst düzeydir. Yaptığı şeyi sever ve hatta zor zamanlarda dahi çalışabilme gücüne sahiptir.

Liderlik becerilerinin geliştirilmesi için; Karizmatik liderlere gerek duyulan bir yer ve zaman hep olacaktır ama günümüzde çok az lider resmi otorite ve komuta-kontrol gücünü kullanıyor, bunun yerine net bir şekilde ifade edilen hedeflere ulaşmak için insanları etkiliyor ve motive ediyorlar.

Etkileme ve motive etme gücü şu becerileri gerektirir:

 • İnandırıcı bir şekilde konuşma ve yazmayı içeren iletişim becerileri
 • İnsanların gerçekten ne demeye çalıştığını anlamak için dinleme ve duymayı içeren insanlar arası ilişki becerileri
 • Kaçınılmaz olan sürtüşme ve gerilim dönemleriyle başa çıkabilmek için sorun çözme becerileri
 • Farklı grupları bir araya toplamak için müzakere becerileri
 • İnsanları aynı hedef uğruna çaba harcamaya ikna etmek için motivasyon becerileri.

lider

Yönetmek mi, liderlik yapmak mı?

Liderlik becerileri etkin yöneticilerin kullandığı becerilerle aynı mıdır? Evet, büyük oranda öyledir. Yöneticilik ve liderlik birbirini tamamlayan ve genellikle örtüşen faaliyetlerdir.

Aradaki en önemli fark yönetmenin karmaşıklıkla başa çıkmayı, liderliğin ise değişimle başa çıkmayı içermesidir. Öte yandan yönetmek liderlik becerileri, liderlik de yöneticilik becerileri gerektirir.

Karizmatik lider insanları esinlendirme yeteneğine doğuştan sahip gibidir. Özellikle kriz zamanlarında insanlar, kapsayıcı bir vizyon sunması ve çözüm umutlarım tazelemesi için yüzlerini bu güçlü sese çevirirler. Böylesi bir lider insanlarına içinde bulundukları durumu net bir şekilde gösterebilir ve yine de gereksinim duydukları öz güveni hissetmelerini sağlar, insanlar sorunlarını bu tür bir liderin ellerine teslim ettiklerinde güven duyarlar.

Karizmatik liderlerin aksine, dönüşümcü liderler bir kuruluşu kişiliklerinin kuvvetiyle değil, insanlara seslenerek, onların güven ve saygılarını kazanarak biçimlendirir. Dönüşümcü liderler grup ya da ekiplerine büyük dikkat sarf ederek sonuçlara ulaşır ve:

 • Net ve çekici bir vizyon sunarlar.
 • Vizyonun sonuçlarının neden önemli olduğunu açıklarlar.
 • Bu vizyonu gerçekleştirmek için aşamaları iyi tanımlanmış bir yol gösterirler.
 • Vizyonlarını gerçekleştirmek için simgeler kullanırlar.
 • Öz güven,iyimserlik ve kararlılıkla hareket ederler.
 • Kuruluşun hedeflerine ulaşmak için insanları birer birey olarak değil, ekip halinde çalışmaya teşvik ederler

Pragmatik liderlerin en belirleyici özelliği insanlara değil, örgüte odaklanmalarıdır. Pragmatik liderler iş ortamının gerçeklikleriyle yüzleşir, ister iyi ister kötü, ister umut verici ister moral bozucu olsun, hakikate kulak verir ve anlar.Bu tür liderler etkindir,çünkü:

Statükonun bir varyasyonu olarak kendini gösteren bir vizyonları vardır .İnsanları dikkatle dinlerler .Örgütün yararına gerçekçi kararlar verirler .Sayılara dayanarak yönetirler.

Etkin liderler geleceğe Odaklanır.Genelleme yapmak gerekirse, hem şimdi hem de gelecekte başarılı olan liderler: – geleceğe odaklıdır. Bir vizyon oluşturur, bunu gruplarına açıklar ve ona bağlı kalırlar.Birim ya da örgütlerini daha geniş çerçeve içinde görmeyi başarır ve kısa vadeli görevleri uzun vadeli önceliklere göre düzenlerler. – belirsizlikten rahatsızlık duymaz.

Hesaplanabilir risklere girmeye hazırdırlar,bir yere kadar kesinti ve çatışmalarla başa çıkabilirler ve yeni bilgiler ışığında kararlarını değiştirmekten çekinmezler. – sebatkârdır. Engellere rağmen, hedef ya da vizyonlarını gerçekleştirmek için olumlu ve odaklı bir kararlılığı sürdürebilirler. – mükemmel iletişimcidir. Açık bir şekilde yazmayı, iyi dinlemeyi, başarılı toplantılar ve sunuşlar yapmayı, müzakere etmeyi ve topluluk önünde konuşmayı bilirler.

 Liderlik ve Motivasyon

Gereksinim duyduğunuz insanları nasıl motive edersiniz? Politik sahneyi yakından izleyin.Sizi kimin engelleyebileceğini, kimin yardımcı olabileceğini iyi bilin. Örgütünüzde ve yarardaşlarımız arasında geniş bir koalisyon oluşturun. Önemli rollere atayacağınız kişileri dikkatli seçin. İnsanları sarsmak için dramatik ya da gözü kara bir şeyler yapın. Ya da gerekiyorsa, önce küçük adımlar atın.İnsanlarınıza özen gösterin ve yanınızda olduklarına emin olun.

Kişisel gelişim kategorimizden kendinize daha fazla şey katabilirsiniz.

Written by Girişimci Biri

Yerinde durma ;Hedef büyük..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yeni-milyarderler

Yeni Milyarderler – Bodrum Katından 8 Milyar $’lık Bir Şirkete

Herkes Mark Zuckerberg Olabilir Mi? – Motivasyon